Gordon setter

SE13192/2020 Fjällyrans A Inka SEUCH ägare: Fredrik Brännvall

SE21214/2014 Zettertjärns Yra SJCH SUCH ägare Peter Törnman