Övre Norra Fågelhundsklubben

Gordon setter

SE21214/2014 Zettertjärns Yra SJCH SUCH äg Peter Törnman