Styrelse

Styrelse ÖNFK 2024
Ordförande 1 år: Ulrika Haapaniemi lillfjallans@outlook.com
Vice ordf: Roger Englund rogeng66@gmail.com
Kassör: Marie Nordström Ahnqvist marie.nordstrom@lapplands.se
Sekreterare: Niclas Lindmark niclaslindmark@hotmail.com
Omval Ledamöter 1 år:
Roger Englund rogeng66@gmail.com
Niclas Lindmark niclaslindmark@hotmail.com
Omval Ledamot 2år:
Mats Haapaniemi matshaapaniemi@hotmail.com
Ledamöter 1år: kvar:
Laila Marakatt laila.08@hotmail.com
Anna Östdahl alola82@gmail.com
Marie Nordström mari.johansson@lapplands.se
Suppleanter 1 år:
Thomas Magnusson thomas.magnusson@eurocon.se
Elin Fjellborg elinfjellborg@hotmail.com
Nyval Suppleant 1 år:
Patrik Stålnacke patrik.stålnacke@eurocon.se
Revisor:
Agneta Vanhaniemi (Sammankallande)
Maria Granmyr
Valberedning:
Omval: Ronnie Eliasson sjaunjaguiden@hotmail.com (sammankallande)
Omval: Ann-Christin Rova ankirova@hotmail.com
Övrigt ÖNFK:
Webansvarig: Roger Englund rogeng66@gmail.com
Ansvarig Årsbok: Anna Östdahl alola82@gmail.com
Ansvarig sammanställning av årets hundar: Mikael Hjort kmhj78@hotmail.com
Ansvarig utställningar: Laila Marakatt laila.08@hotmail.com
Kontaktperson till SKK start: Susanna Gidlund susanna.gidlund68@gmail.com