Styrelse

ÖNFKs Styrelse 2023
Ordförande 1 år:  Ulrika Haapaniemi – lillfjallans@outlook.com
Vice ordf: Roger Englund – rogeng66@gmail.com
Kassör: Sofie Gidlund – sofiegidlund@hotmail.com
Sekreterare : Niclas Lindmark – niclaslindmark@hotmail.com

Ledamöter 1år kvar:
Roger Englund – rogeng66@gmail.com
Niclas Lindmark – niclaslindmark@hotmail.com
Mats Haapaniemi – matshaapaniemi@hotmail.com

Omval Ledamot 1år:
Susanna Gidlund – susanna.gidlund68@gmail.com

Omval Ledamöter 2 år :
Laila Marakatt – laila.08@hotmail.com
Anna Östdahl – alola82@gmail.com
Gunilla Hansson – gunilla.hansson@boliden.com

Nyval styrelseledamot 2år:
Marie Nordström – mari.johansson@lapplands.se

Suppleanter 1 år :
Tomas Magnusson – thomas.magnusson@eurocon.se
Camilla Kjellberg – ck8927@gmail.com
Elin Fjellborg – elinfjellborg@hotmail.com

Revisorer :
Agneta Vanhaniemi   (Sammankallande)
Maria Granmyr

Valberedning :
Ronnie Eliasson – sjaunjaguiden@hotmail.com (Sammankallande)
Fyllnadsval Ann-Christin Rova – ankirova@hotmail.com

Webbansvariga :
Roger Englund – rogeng66@gmail.com

Årsboksansvarig :
Anna Östdahl – alola82@gmail.com

Redovisningsansvarig mot SKK:
Sanne Johansson – sannejohansson__@hotmail.com (2st underlines)

Utställningsansvarig :
Laila Marakatt – laila.08@hotmail.com

Sammanställningsansvarig Årets Hundar :
Mikael Hjort – kmhj78@hotmail.com