Övre Norra Fågelhundsklubben

Nyheter

ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT

Angående årsmötet som skulle ha ägt rum den 6/2 så är detta inställt i väntan på besked från FHM. Våran ambition är att hålla det på plats i Skaulo och hoppas att restriktionerna lättas allteftersom. Skulle detta mot förmodan inte kunna gå så kommer mötet att hållas digitalt via Teams/Zoom. Nytt datum kommer meddelas via FB och hemsidan senast 4 veckor innan planerat datum för årsmötet.

Motioner kan skickas in till jsohman@gmail.com och skall vara styrelsen till handa så fort som möjligt.

 

Väl mött !

Styrelsen