Övre Norra Fågelhundsklubben

Nyheter

Jaktprovsannons till Pirtti 24-25 sept 2022

Provledare
Laila Marakatt
Tel: 070-3882138

Kommissarie
Niclas Lindmark                               Anki Rova
Tel: 070-6370643                             Tel.070-5267657
niclaslindmark@hotmail.com

Domare
Johan Backlund, Pekka Mattsson, Lasse Tano mfl.

Program
Lördag 24/9: UKL/ÖKL & SKL
Söndag 25/9: UKL/ÖKL
Ev. begränsningar: Max 3 partier/dag. FA:s jaktprovsregler tillämpas
Helikoptertransport, kostnad meddelas på PM

Anmälan
Skickas endast via e-post till kommissarie niclaslindmark@hotmail.com
En anmälningsblankett per start och dag. Blanketter finns att ladda ner på FA:s hemsida https://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/
Sista anmälningsdag är 17/9–2022, då ska anmälan och betalning vara kommissarien tillhanda.  

Avgift: 450SEK start/dag
Insättes på PG 404390–7 ÖNFK eller SWISH 1235811559A
nge hundens namn och startdatum.

Utlandsbetalning:
450 + 50SEK start/dag
BAN SE 16 9500 0099 6034 0404 3907  BIC. NDEASESS
Ange hundens registreringsnummer, namn och startdatum.
För utlandsregistrerad hund ska kopia på stamtavla bifogas med anmälan.

Förläggning
Nikkaluokta Sarri AB
98199 Kiruna
0980–55015
(Stugor, Tält och Husvagnsplats)

Prisutdelning och Jägarmiddag
Meddelas på PM

Övrigt
Program och bekräftelse på start anslås på onfk.org och facebook.
Hund får inte förfölja ren.
Eventuella återbetalningar sker enligt FA:s jaktprovsregler. Skadad hund eller hund som löper skall visas upp för provledningen eller intygas med veterinärintyg. Anspråk på återbetalning av startavgift skall göras senast 1 vecka efter att provet har ägt rum.

Varmt välkomna!

Provledningen Laila, Anki och Niclas

 

Pirttiprovet 25-25/9

Kallax flyg Vildmarkshörnan Guide B-O
North RentLB Golv ABEurocon