Övre Norra Fågelhundsklubben

Nyheter

Sena Dundretprovet ! SE HIT för annons !

Provledare

Anders Fors

E-post: Koffelikoff@hotmail.com

Telefon: 070-558 79 44

 

Kommissarie

Jim Lindkvist

E-post: jim.lindkvist@live.se

Telefon: 072-211 89 88

 

Domare

Tomas Lindberg, Anders Gidlund mfl.

 

Jaktprovsregler: FA:s jaktprovsregler tillämpas

 

Program

Lördag 15/10            UKL/ÖKL/SKL Söndag 16/10 UKL/ÖKL

 

Begränsningar

Max 2 partier/dag. I övrigt enligt FA:s Jaktprovsregler

 

Anmälningsblankett

Ladda ner från FA:s hemsida, www.fa-avance.se eller från http://onfk.org/ladda-hem/ Använd den nya anmälningsblanketten som finns på FA:s hemsida.

OBS! För utlandsregistrerad hund bifogas kopia av stamtavla med anmälan.

En anmälningsblankett per start och dag. Fyll i anmälan tydligt och fullständigt! Anmälan skickas endast via e-post till kommissarien.

 

Anmälningsavgift

450 kr start/dag insättes på PG 40 43 90-7, ÖNFK. SWISH 123 581 15 59

Utlandsbetalning 450 + 45 = 445 kr IBAN SE 16 9500 0099 6034 0404 3907 Swift NDEASESS

Ange plats, datum, hundens regnr och namn

 

Sista anmälningsdag Fredag den 7 Oktober

Då skall anmälan vara kommissarien tillhanda och giltig betalning gjord. Tilläggsavgift tas ut vid för sent inkommen anmälan och vid efteranmälan.

 

Förläggning & Upprop

Gällivare camping                                      Tel: 0970–10010

Upprop Gällivare Camping                         08:00

Jägarmiddag                                               Mer info kommer i PM

 

Övrigt

PM och bekräftelse på start anslås på ÖNFK:s hemsida och Facebook. Eventuella återbetalningar sker enligt FA:s jaktprovsregler.

Skadad hund eller hund som löper skall visas upp för provledningen eller att veterinärintyg visas upp för att återbetalning skall ske.

 

Varmt välkomna!

 

Provledningen Anders/Jim

 

Fjällprov Dundret 20221016 – 20221017