Klubben

Övre norra fågelhundsklubben (ÖNFK) är en lokalklubb och underordnad FA (1969) som i sin tur består av rasklubbarna för Engelsk setter, Irländsk setter, Gordon setter och Pointer. Lokalklubben har funnits sedan 1970, medans rasklubbarna är över 100 år gamla.

ÖNFK anordnar jaktprov, utställningar m.m för de brittiska stående fågelhundsraserna i vår region som omfattar Malmfälten samt Jokkmokk. Normalt har vi 6 jaktprov och en utställning per år.

För att bli medlem i ÖNFK så anmäler du dig till din specifika rasklubb och blir då medlem även i ÖNFK. I dagsläget är strax under 200 medlemmar.